Free Musical Performance by Emmy Award Winner Vân-Ánh Võ


Theo nguồn tin của Trung Tâm Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương Thuộc Viện Bào Tàng Smithsonian, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, NOVAL – D.C
The Smithsonian Asian Pacific American Center, Cong Dong Vietnam & NOVAL DC present a musical performance by Emmy® Award Winner Vân-Ánh Võ in celebration of Asian Pacific American Heritage Month.

Please join us at the NOVA Ernst Cultural Center

Thursday, May 26th 2016 6 – 9 pm

6pm-7pm FREE Food and Beverage Served
7pm – 9 pm Performance

8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

Open to the Public

For any questions, please contact Bobby Ly at 703.350.6241 or Clara Kim at Smithsonian APAC, kimce@si.edu
VanAnhVo030916Windows54NOVALDCHappyHour