Chương Trình 1253 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn
Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1253 sau phần tin tức là phần phóng sự về ngày July 4 với Cộng Đồng và Nhà Việt Nam đứng ra tổ chức và sau cùng là 5k Run Fun của hội quân nhân Mỹ gốc Việt tổ chức.

1. Tin Tức:

2 Phóng Sự Đặc Biệt:
3. Phóng Sự CĐ:

Enjoy

Phúc THVNHTĐ