Thư Mời Tham Dự Ngày Quân Lực 2016


Theo nguồn tin của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

P.O Box 4063- Falls Church, VA 22044
Ngày 13 tháng 6 năm 2016

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐÊM TRUY ĐIỆU 18/6 /2016
VÀ LỄ CHÀO QUỐC KỲ NGÀY 19/6/2016

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời:
Quý Đồng Hương, Quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu tham dự

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2016
tại Kỳ Đài Eden, gồm có:

1- Lễ Truy Điệu: 7 giờ tối Ngày Thứ Bảy 18/6/2016
2- Lễ Chào Quốc Kỳ và Diễn Hành : 11 giờ sáng
Ngày Chủ Nhật 19/6/2016

Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân của của chúng ta đối với những chiến sĩ Quân Cán Cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân để Bảo Quốc
An Dân trong suốt 2 thời kỳ Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin
hân hạnh được đón tiếp quý vị.

Trân trọng kính mời

Nguyễn Văn Tần
Chủ Tịch LHCCSVNCH/HTĐ&PC
http://www.lhccshtd.org