Công bố chính thức danh sách các Liên Danh ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018‏


Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Để tường và theo dỏi…

BMH
Washington, D.C
07/15/2016 Số: 015 CĐVN/UBBC

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Công bố chính thức danh sách các Liên Danh ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018

Thưa Quý Đồng hương, Quý NT và CH,

Thưa Quý Vị Đại diện và Ứng Cử Viên Liên danh vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018.

Thưa Quý Vị,

Như đã được thông báo, vào lúc 7 giờ chiều, ngày Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2016, tại Văn phòng của Hội Người Việt Cao Niên Vùng HTĐ, UBBC đã tổ chức một cuộc họp, để các ỨCV Liên danh công khai, công bằng, bốc thăm cho số thứ tự của Liên danh mình.

Chúng tôi xin thông báo kết quả dưới đây, những số thứ tự này sẽ chính thức được ghi cho mỗi Liên danh trong phiếu bầu. Tất cả các Đại diện và ỨCV có mặt đã đồng ý với kết quả của cuộc bốc thăm..

Để giúp cho tất cả ỨCV Liên danh có cơ hội kiểm soát lần chót nếu có sai sót, hay có lổi typo… trong việc ghi danh tên…xin Quý Vị vui lòng liên lạc thông báo cho chúng tôi biết ngay để kịp sửa đổi..

Hạn chót vào lúc 6 giờ chiều, ngày Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016..

Xin gởi đến Quý Vị danh sách và mẫu Phiếu bầu …

Phiếu bầu chính thức sẽ có màu tím cho Washington, D.C., màu xanh lá cây cho Maryland và màu vàng cho Virginia..

Xin Quý Vị, đặc biệt Quý ỨCV các Liên danh theo dỏi để tường..

Nếu có câu hỏi, xin Quý Vị vui lòng e-mail hay gọi cho chúng tôi:
301-741-5834 Cell

Trân trọng..

TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh Hùng

1 Phiếu Bầu WDC.jpg

SamplePhieuBauWDC2016
CongDongLetterHeadLogo

SamplePhieuBauMD2016

SamplePhieuBauVA2016