Chợ đêm Việt ở trung tâm thương mại Eden


Theo nguồn tin của Hung DJ
http://mosaicdistrict.com/events/event/films-in-the-park-2016/

ChoTroiDemEden082716