Phóng Sự Hình Ảnh Picnic Hè 2016 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sàì Gòn Gia Định


Theo tin của Nhất Hùng
Picnic Hè 2016 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sàì Gòn Gia Định
(Photos by Nhất Hùng)
https://photos.google.com/share/AF1QipPgKvCi1D5UfarflPMI9ob5oE5PUfQ5R7mhCqMilL4qVTESTS47wXF7p_YJJvaQOg?key=S2Jyd0FsYjNkYTBoanc1b05YcmVBbzJKb05kX2Fn

picnic2016sggd091016nhathung1p0
picnic2016sggd091016nhathungp09

picnic2016sggd091016nhathungp08
picnic2016sggd091016nhathungp07

picnic2016sggd091016nhathungp06

picnic2016sggd091016nhathungp04

picnic2016sggd091016nhathungp03

picnic2016sggd091016nhathungp02

picnic2016sggd091016nhathungp01