Thư Mời Tham Dự Thăm viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington


Theo nguồn tin của BMH
Thư Mời

Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu….

Ủng hộ, và tham dự sinh hoạt thường niên của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA)…

Thăm viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Virginia, nơi mộ phần của những Chiến Sĩ Hoa Kỳ Gốc Việt, và những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa yên nghĩ nơi đây (rất ít có trường hợp..) đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do và Độc Lập, cho Miền Nam Việt Nam thân yêu..

BMH
Washington, D.C

arlingtoncemeteryvisit2017vausa