Thư Mời Tham Dự Dạ Tiệc của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt “Vinh Danh Quá Khứ – Nhìn Nhận Hiện Tại – Khuyến Khích Tương Lai”


Theo nguồn tin của BMH
Thư Mời

Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu….

Ủng hộ, và tham dự sinh hoạt thường niên của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA)…

Tham dự Dạ Tiệc của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt:
Vinh Danh Quá Khứ – Nhìn Nhận Hiện Tại –
Khuyến Khích Tương Lai..
với người khách danh dự: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo..

BMH
Washington, D.C

vausadatiecflyer240916