Phóng Sự Hình Ảnh Tham Dự Buổi Ăn Tối Asian Americans for Trump


Theo nguồn tin của Nhất Hùng

asianamericans4trumpnhathung092316p14
asianamericans4trumpnhathung092316p13

asianamericans4trumpnhathung092316p12
asianamericans4trumpnhathung092316p11

asianamericans4trumpnhathung092316p10

asianamericans4trumpnhathung092316p09

asianamericans4trumpnhathung092316p08

asianamericans4trumpnhathung092316p07

asianamericans4trumpnhathung092316p06

asianamericans4trumpnhathung092316p05

asianamericans4trumpnhathung092316p04

asianamericans4trumpnhathung092316p03

asianamericans4trumpnhathung092316p02

asianamericans4trumpnhathung092316p01