Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tại Nghĩa Trang Arlington 24/9/2016


Updated 09/28/16

Theo nguồn tin của Mai Thang

ledatvonghoatuongniemmaithang092416p01

Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington Virginia

ledatvonghoatuongniemmaithang092416p02

Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm

ledatvonghoatuongniemmaithang092416p03

Saturday September 24 2016

https://goo.gl/photos/KetJ5gXZve9MAcJL9

Mai Thang
Theo nguồn tin của Nhất Hùng

Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa Trang Arlington

https://goo.gl/photos/dTAzM3X8R8fojJ7M9

arlingtoncemeterynhathung092416p10

arlingtoncemeterynhathung092416p09
arlingtoncemeterynhathung092416p08

arlingtoncemeterynhathung092416p07

arlingtoncemeterynhathung092416p06

arlingtoncemeterynhathung092416p05

arlingtoncemeterynhathung092416p04

arlingtoncemeterynhathung092416p03

arlingtoncemeterynhathung092416p02