Phóng sự Hình Ảnh Buỗi Ra Mắt và Phát Hành DVD HỒN TỬ SĨ- NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Nhat Hung

Hội Phụ Nữ VN vùng HTĐ tham dự buổi ra mắt DVD “Hồn Tử Sĩ”
https://goo.gl/photos/DkcSkicUxboSKRvN7

hontusi101616nhathungp07

hontusi101616nhathungp06

hontusi101616nhathungp05

hontusi101616nhathungp04

hontusi101616nhathungp03

hontusi101616nhathungp02

hontusi101616nhathungp01