Học Viện Marshall và Trường Kỹ Thuật Công Trình Volgenau của Đại Học George Mason Tổ Chức Buổi Hội Họp Tuần Lễ các Kỹ Sư vào Ngày 19 Tháng 2 Năm 2017


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Học Viện Marshall, Đại Học George Mason Tổ Chức Buổi Hội Họp Tuần Lễ các Kỹ Sư vào Ngày 19 Tháng 2

Học Viện Marshall và Trường Kỹ Thuật Công Trình Volgenau của Đại Học George Mason (GMU) sẽ tổ chức buổi hội họp Tuần Lễ các Kỹ Sư Toàn Quốc đầu tiên vào Chủ Nhật 19 Tháng 2, dành cho các học sinh trung cấp và trung học. Học Viện Marshall, học viện STEM (science, technology, engineering, and math (khoa học, kỹ thuật, kỹ thuật công trình, và toán học)) của Thống Đốc, là một trong sáu học viện trung học ở Hệ Trường Công Quận Fairfax.

Buổi hội họp sẽ kéo dài từ 9:00 sáng đến 3:30 trưa ở Giảng Đường Dewberry, Trung Tâm Johnson tại GMU, và sẽ bao gồm bài nói chánh của Aprille Ericsson thuộc Trung Tâm Bay vào Vũ Trụ NASA Goddard. Ericsson là người dẫn đầu mới trong doanh nghiệp, kỹ sư không gian, nhà công nghệ, và phụ trách dự án và chương trình thuộc hệ thống đo lường và bộ phận kỹ thuật tại NASA Goddard.
Có thêm chi tiết và ghi danh cho buổi hội họp.
https://www.fcps.edu/news/marshall-academy-gmu-host-engineers-week-conference?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=