Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Mặt “QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM”


Theo tin Nhà Việt Nam
Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Mặt “QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM” (Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975)

Trân trọng kính mời quý vị

Đến tham dự buổi họp mặt “Quê Hương Và Kỷ Niệm”

Ngày Thứ Bảy, 29 tháng 4 năm 2017 Giờ: 11:00AM-3:00PM

Tại: Nhà Việt Nam

308 Hillwood Avenue – L1
Falls Church, VA 22046

Buổi họp mặt được tổ chức để các thành viên và thân hữu Nhà Việt Nam:

– Cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, nỗi nhớ, niềm đau về ngày 30 tháng 4 năm 1975 (Chiếu phim, chia sẻ kỷ niệm)

– Cùng nhau nhìn lại hậu quả của 42 năm Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam và hiện tình đất nước (Chiếu phim, hội thoại)

– Cùng nhau thưởng thức một bữa cơm đạm bạc trong tình đoàn kết của những người Việt xa quê hương.

Nhà Việt Nam trân trọng kính mời. Xin vui lòng phúc đáp.

Liên lạc: nhavnhtd@gmail.com Hoàng Đức Long: 240-688-2024 Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Kim Oanh: 703-508-2787
Hồng Thủy: 301-466-6120 Hoàng Song Liêm: 703-309-6238 Đào Trường Phúc:703-863-2446 Thu Thủy: 703-622-2507
VIETNAMESE LITERARY & ARTISTIC CLUB (VLAC)
CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC & NGHỆ THUẬT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN 3701 Rose Lane, Annandale, VA 22003
VIETNAMESE CULTURAL CENTER – NHA VIET NAM 308 Hillwood Avenue, Suite 102, Falls Church, Virginia 22046 Phone: 240-688-2024 or 240-401-8698 or 703-622-2507 E-mail: Nhavnhtd@gmail.com; Website: www.VNLAC.ORG
CFC Code 37953