Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng 11
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường sẽ được ghi trên phiếu tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba 7 tháng 11. Các nơi đầu phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các cư dân Quận Fairfax có thể bỏ phiếu nếu đủ 18 tuổi hay lớn hơn vào Ngày Bầu Cử và đã ghi tên vào danh sách cử tri đi bầu 22 ngày trước cuộc tuyển cử (vào ngày Thứ Hai 16 tháng 10, lúc 5 giờ chiều).

Việc xây cất và tân trang các trường học không được tài trợ qua ngân quỹ điều hành của hệ trường công, nhưng qua trái phiếu. Tương tự như một cá nhân hay một gia đình có được một khoản vay thế chấp nơi cư ngụ để trải ra chi phí mua nhà qua một số năm, trái phiếu trải ra chi phí cải tiến vốn chánh qua một số năm. Miễn là những phí tổn dịch vụ trả nợ không gia tăng đáng kể như một số bách phân của những ứng chi quỹ tổng quát phối hợp, món nợ công trái của quận sẽ không là một yếu tố góp phần vào sự gia tăng cho các thuế địa phương.

Biết thêm thông tin về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường.