Thứ Hai 27 Tháng 11 năm 2017 là Thành Phố Falls Church Thắp Đèn cây Giáng Sinh Đón Mừng Lễ Giáng Sinh ở Khu 100 trên Đường W. Broad


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Falls Church trong Tiểu bang Virginia

WHAT: Downtown Tree Lighting

WHEN: Monday, November 27, 2017 from 6 PM to 7 PM

WHERE: 100 block of W. Broad Street, Falls Church, VA 22046

It’s time to light the lights! Join local businesses, neighbors, and Santa for a celebration of the holidays!

The event will run for an hour. The City Council meeting will start at 7:30 p.m. in City Hall.https://www.fallschurchva.gov/Calendar.aspx?EID=6456