Không Bỏ Lá Vô Bao! Cào Lá Cây Vô Lề Đường Để Thành Phố Thu Lá các ngày trong Tuần cho đến Ngày 22 Tháng 12 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax

Không Bag It! Rake Leaves để Curb bởi 12/22 cho Prompt Bộ sưu tập
Thực hiện theo Mẹo Lá cho Bộ sưu tập An toàn
Ngày đăng: 11/20/2017 12:33 Chiều

Sở Công vụ Thành phố Fairfax cung cấp bộ sưu tập lá lều vào các ngày trong tuần từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 29 tháng 12. Trong thời gian thu hái lề đường này, không có lá bao.

Xin hãy để tất cả lá cây cào vào lề đường vào ngày 22 tháng 12 để lấy bộ sưu tập nhanh.

Đơn giản chỉ cần rake lá lỏng để lề để thu. Crews sẽ lưu hành trong các khu phố lân cận, được chia thành các tuyến đường. Các tuyến đường này cho phép toàn bộ thành phố được phục vụ hoàn toàn trong khoảng hai tuần; tuy nhiên, sự sụt giảm nghiêm trọng của lá và những hậu quả xấu có thể ảnh hưởng đến lịch thu gom và các yêu cầu đặc biệt về thu hái lá không thể được chấp nhận.

Dưới đây là một vài mẹo hữu ích:

Cho các đống lá có độ chừng 6 foot cao từ các chướng ngại vật trên cao như cành, cây, bóng rổ và đồ trang trí ngày lễ.

Hãy nhớ rằng, đậu xe trên đống lá là một nguy cơ cháy.

Các mảnh vụn của sân ga nhẹ (như cỏ cắt và cỏ dại) có thể được đưa vào cọc lá.

Giữ các cành đá, cành cây và các vật lớn khác trong cọc lá bởi vì những vật này có thể gây thương tích cho người lao động và gây hư hỏng thiết bị.

Đội ngũ của thành phố hiện đang sử dụng các loại xe tải hiệu quả, hiện đại nhất. Trong quá trình thu gom, có thể có bụi còn sót lại, đó là một tác dụng phụ không may nhưng không thể tránh được của sức hút mạnh mẽ của xe tải. Xin vui lòng biết rằng tất cả các bộ lọc và bộ lọc được đặt đúng chỗ và xe tải đang hoạt động đúng và hiệu quả.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
Don’t Bag It! Rake Leaves to the Curb by 12/22 for Prompt Collection
Follow Leaf Tips for Safe Collection
Post Date:11/20/2017 12:33 PM
The City of Fairfax Public Works Department provides curbside leaf collection on weekdays from October 31 through December 29. During this curbside collection period, no bagged leaves are collected.

Please have all leaves raked to the curb by December 22 for prompt collection.

Simply rake leaves loose to the curb for collection. Crews will circulate in city neighborhoods, which have been divided into set routes. These routes allow for the entire city to be completely serviced in about two weeks; however, heavy leaf fall and inclement could affect collection schedules and special requests for leaf collection are not able to be accepted.

Here are a few helpful leaf tips:

Give leaf piles a minimum six-foot clearance from overhead obstructions such as branches, trees, basketball hoops and holiday decorations.
Remember, parking vehicles on leaf piles is a fire hazard.
Light yard debris (such as grass clippings and weeds) may be included in leaf piles.
Keep stones, branches and other large items out of leaf piles because these items can injure workers and damage equipment.
City crews are using state of the art, efficient collection trucks. During collection, there may be residual dust, which is an unfortunate but unpreventable side-effect of the powerful suction power of the trucks. Please know that all filters and strainers are in place and the truck is working properly and efficiently.

Click here for more information.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6503/18?backlist=%2f