Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax 2018 Được Ấn Định cho các Ngày 16-18 Tháng Ba


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax 2018 Được Ấn Định cho các Ngày 16-18 Tháng Ba
Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng của Quận Fairfax, được tổ chức vào các ngày 16-18 tháng ba tại Trường Trung Học Tổng Hợp Robinson, sẽ trình bày những dự án khoa học và kỹ thuật công trình thắng giải từ các học sinh trung học đại diện những trường tư và công trong Quận Fairfax.

Hội chợ bắt đầu Thứ Sáu 16 tháng ba, với ghi danh cho dự án của học sinh. Những tuyển chọn chấm giải và giải thưởng được tiến hành vào Thứ Bảy 17 tháng ba. Chấm giải cho các giải về thể loại và các giải về bảo trợ đóng góp đều được diễn ra vào buổi sáng, trong khi Giải Thưởng Chánh được chấm và̀o buổi trưa.

Những trưng bày khoa học của học sinh được mở cho công chúng giữa 1 giờ và 3 giờ trưa vào ngày 17 tháng ba. Hội chợ bế mạc Chủ Nhật 18 tháng ba, với lễ trao giải thưởng bắt đầu lúc 3 giờ trưa. Có thêm chi tiết về Hội Chợ Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình Vùng.

https://www.fcps.edu/node/32856