2018 Community Egg Hunt of Fairfax City


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

WHAT: 2018 Community Egg Hunt

WHEN: Saturday, March 31, 2018 from 10 AM to 1 PM

WHERE: Van Dyck Park, 3720 Old Lee Highway, Fairfax, VA 22030

Join us for our annual Egg Hunt at Van Dyck park on March 31st! Open and free to the community, thanks to our sponsors at Combined Properties. No registration required, schedule of Egg Hunts to be released in March. All ages welcome!
2018 Cộng đồng trứng Hunt
Ngày: 03/31/2018 10:00 SA – 1:00 CH
Địa điểm: Van Dyck Park
Đường cao tốc Old Lee 3720
Fairfax , Virginia 22030

2018 Cộng đồng trứng Hunt

Thứ 7, ngày 31 tháng 3 lúc 10 giờ sáng – 1 giờ chiều

Tham gia với chúng tôi để tìm kiếm trứng hàng năm của chúng tôi tại công viên Văn Dyck vào ngày 31 tháng 3! Mở và miễn phí cho cộng đồng, nhờ các nhà tài trợ của chúng tôi tại Kết hợp Tài sản. Không yêu cầu đăng ký, lịch trình của Hunts Egg được phát hành vào tháng 3. Tất cả các lứa tuổi chào đón!http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/9734/20?backlist=%2f