Tuần Thánh 2018, Chúa Nhật Phục Sinh, và Lễ Đêm Phục Sinh của Giáo Họ Đức Mẹ LaVang


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

TUẦN THÁNH 2018

1. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 3
10:30am – thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ chính tòa St. Thomas More, Arlington
09:30pm – thánh lễ Tiệc Ly
Sau thánh lễ, cộng đoàn theo Chúa ra khỏi nhà thờ, qua nơi nhà tạm ở hội trường.
11:20pm – canh thức với Chúa, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể dẫn

2. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30 tháng 3
6:00pm – nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu
Sau đó: Viếng Đàng Thánh Giá
Sau đó: Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa

3. Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31 tháng 3
8:50pm – Tuần Cửu Nhật kính Lòng ương Xót Chúa
9:30pm – lễ Vọng Phục Sinh tại hội trường

4. Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 1 tháng 4
1:20pm – Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa
2:00pm – thánh lễ
3:15pm – “tìm trứng PS” cho các em nhỏ, Easter eggs hunt (ban Giáo lý phụ trách)
6:20pm – Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa
7:00pm – thánh lễ

Lễ Đêm Phục Sinh Tại Hội Trường

Giáo xứ thánh Veronica sẽ có lễ lúc 8:30 đêm Phục Sinh 31 tháng 3. Nếu chúng ta muốn mượn nhà thờ đêm đó, thì 12 giờ đêm mới sử dụng được. E rằng lễ tối như vậy sẽ không tiện cho nhiều người đi, nên vì lợi ích những người đó cha đặc trách đã xin cho Giáo họ có lễ lúc 9:30pm tại hội trường, nghĩa là trong lúc giáo xứ St. Veronica đang có lễ bên nhà thờ. Xin mọi người thận trọng khi đến tham dự thánh lễ tối đó, đừng làm phiền những người đang tham dự thánh lễ bên nhà thờ. Xin theo hướng dẫn của những người trong ban tổ chứchttp://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/243-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-cac-thanh-l%E1%BB%85-m%E1%BB%ABng-chua-giang-sinh