FCPS khuyến khích mọi phụ huynh học sinh hay người bảo hộ, nhân viên và mọi thành viên cộng đồng tham gia việc Tổng Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ vào Ngày 1 Tháng 4 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSLà một báo nhắc,Gia đình và Nhân viên FCPS quý mến,

Hôm nay là Ngày Tổng Kiểm tra Dân số. Hệ Trường Công Quận Fairfax khuyến khích mọi phụ huynh học sinh hay người bảo hộ, nhân viên và mọi thành viên cộng đồng tham gia việc Tổng Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ.

Năm nay là lần đầu tiên bạn có thể điền bản kiểm tra dân số trên mạng. Trong thư gửi bưu điện đến bạn hồi tháng trước, bạn đã nhận được một số ký danh cho phép bạn điền bản kiểm tra trên mạng.

Vài điều bạn nên biết là:

Danh tánh của bạn được giữ kín. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong bản kiểm tra dân số được bảo vệ theo luật pháp và nó không thể được chia xẻ với bất cứ ai hay với các cơ quan liên bang.

Tổng Kiểm Tra Dân số là quan trọng. Số liệu từ cuộc kiểm tra dân số ảnh hưởng đến hàng tỉ đô-la ngân quỹ liên bang được phân phối cho các chương trình và dịch vụ thiết yếu cho trường sở , chẳng hạn như giáo dục đặc biệt, Chương trình Tiền Mầm Non ( Head Start) , trợ giúp thực phẩm, và các khoản tài trợ thuộc “Title 1” nhằm phục vụ gia đình có lợi tức thấp.

Hãy định hướng cho tương lai của bạn. Xin hãy khởi sự từ ĐÂY : SHAPE YOUR FURURE https://2020census.gov/

Fairfax County Public Schools