Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 6 tháng 5 năm 2020 cho phụ huynh về việc “Học Tập Từ Xa” và kế hoạch sơ khởi “Trở lại Trường” của FCPS cho trong ngày đầu của “Tuần lễ Cảm kích Giáo Viên”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Cập nhật từ Tổng Giám đốc FCPS
Phụ huynh và Người Bảo hộ quý mến,

Tôi mong rằng quý vị và gia đình được mạnh khoẻ và bình an.

Hôm nay là ngày đầu của Tuần lễ Cảm kích Giáo viên. Tôi muốn đích thân cảm ơn từng mỗi thầy cô giáo và nhân viên của chúng ta đã làm việc đầy quả cảm để hỗ trợ học sinh, gia đình và cộng đồng trong khi duy trì thái độ tích cực trong giai đoạn căng thẳng này. Tôi khuyến khích quý vị trong tuần này hãy gửi một lời nhắn đến thầy cô của con em mình để tri ân họ về mọi điều họ làm.

Tôi muốn cập nhật đến quý vị về việc học tập từ xa. Tuần vừa qua đã là một thành công lớn cho việc giảng dạy do giáo viên hướng dẫn và có tương tác được thực hiện cho tất cả các cấp lớp. Chỉ vào ngày thứ Năm thôi, đã có khoảng 47 nghìn phiên học với 349 nghìn học sinh tham gia ( bao gồm cả các học sinh đã tham dự hơn một phiên học trong một tiết ). Đồng thời, những giáo viên tuyệt vời của chúng ta tiếp tục thu hút học sinh với các bài học đầy tính sáng tạo và thành công khi sử dụng một số tài nguyên khác nhau. Phương cách này cho phép học sinh học và làm bài theo tốc độ của mình – vào bất cứ khi nào trong tuần – ở thời điểm thuận lợi nhất cho chúng và gia đình.

Cách học tập trực tuyến “ theo nhu cầu” thế này khi kết hợp với sự giảng dạy trực tiếp từ giáo viên sẽ tiếp tục thi hành cho đến hết niên học.

Tôi nhận biết rằng phụ huynh học sinh đang hồi hộp về những kế hoạch cho niên học sang năm. I muốn cho quý vị yên tâm rằng chúng tôi đang ra sức cho các kế hoạch trở lại trường và sẽ trình bày những ý tưởng của chúng tôi tại phiên họp của Hội đồng Giáo dục Quận hôm 11/5. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ là điều quý báu trong việc bảo đảm rằng những nhu cầu của cộng đồng chúng ta sẽ được thỏa đáng trong khi chúng ta dành ưu tiên cho sự an toàn và sức khoẻ của học sinh, gia đình và nhân viên.

Chúng tôi nhận thức rằng mọi kế hoạch cho tương lai cần lưu tâm đến một số chọn lựa khả dĩ mà phải tuân theo những đòi hỏi về cách giảm xã hội, những chỉ thị từ văn phòng Thống đốc Virginia và từ Bộ Giáo dục Bang Virginia cùng là các cán bộ y tế. Chúng tôi sẽ trình bày lên Hội đồng Giáo dục Quận tại kỳ họp ngày 11/5 kế hoạch sơ khởi “ Trở lại Trường” của chúng ta mà bao gồm cả những chọn lựa cho lớp hè. Các kế hoạch này sẽ bao gồm một tổng quan với những quan tâm và cân nhắc khác nhau.

Chúng tôi muốn cộng tác với phụ huynh, học sinh, thành viên cộng đồng và Hội đồng Giáo dục Quận cùng lập một kế hoạch toàn diện cho việc trở lại trường mà ghi nhận khả năng của một làn sóng nhiễm bệnh thứ nhì và một phương thức thực hiện theo giai đoạn cho việc trở lại cuộc sống học đường “ bình thường ”. Kế hoạch đó có thể bao gồm các chọn lựa như luân phiên và xếp kẽ thời khóa biểu, điều chỉnh lịch trình, cấu trúc uyển chuyển cho lớp học, những biện pháp nghiêm nhặt cho việc lau rửa, vệ sinh và sức khỏe; nó có thể bao gồm việc tiếp tục học tập từ xa, giới hạn tụ tập đông người, sự uyển chuyển trong việc điểm danh, sự thay đổi trong dịch vụ thực phẩm và ngay cả điều chỉnh việc chuyên chở học sinh.

Chúng tôi nhận thức rằng các gia đình trong chúng ta đang đương đầu với một số thử thách , trong đó có sự an ninh lương thực, việc làm, việc giữ trẻ, quan tâm chung về nhu cầu tâm lý xã hội và học vấn của con em mà cần được thoả đáng. Chúng tôi nhận biết sự tổn thương gây ra bởi việc đóng cửa trường dài hạn và sự ảnh hưởng do xa cách bè bạn và thầy cô yêu mến. Chúng tôi đang dành ưu tiên các tài nguyên đến cho những nhu cầu tâm lý và xã hội trong cơn khủng hoảng này và về sau nữa. Chúng ta cam kết rằng sức khoẻ, sự thân tâm và việc giáo dục của các học sinh luôn là ưu tiên cao nhất.

Chúng tôi cảm kích sự cộng tác và sự kiên nhẫn của quý vị trong suốt cuộc hành trình này.

Trân trọng,

Scott Brabrand

Tổng Giám đốc FCPS