FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
1.Tuần Tri Ân Thầy Cô và Nhân viên
Tuần này là Tuần Tri Ân Thầy Cô và Nhân viên. Giáo viên và nhân viên trong toàn bộ khu học chính đang được vinh danh về những công khó hàng ngày của họ, ngay khi họ đang giảng dạy và lo liệu từ xa cho các học sinh. Năm nay nhiều trường đang tổ chức các cuộc ăn mừng ảo để cảm ơn thầy cô và nhân viên. Bạn hãy tìm hiểu xem bạn có thể làm gì để cho họ biết rằng bạn cảm kích mọi điều họ làm. Một ý tưởng có thể thực hiện là viết với cả tâm tình một email, tấm thiệp, bài thơ, đoạn video hoặc lời nhắn.

Và xin nhớ rằng, mọi ngày đều là lúc tốt để tri ân thầy cô !

2. Tài nguyên Thực phẩm cho Gia đình trong Quận Fairfax
Trong khi tình trạng y tế công cộng khẩn cấp do dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục chuyển biến, nhiều cá nhân và gia đình trong cộng đồng chúng ta có thể có nhu cầu được trợ giúp thực phẩm. Tất cả học sinh FCPS ( không phân biệt độ tuổi) cùng là những trẻ em dưới 18 tuổi thuộc quận khác hội đủ điều kiện nhận lãnh các phần ăn sáng và ăn trưa Grab and Go. Người lớn đi nhận phần ăn cho con em nên cho nhân viên biết học sinh cần bao nhiêu phần ăn. Người lớn phải trả $2 cho phần ăn.

FCPS hiện đang cung cấp những phần ăn Grab and Go tại vài trường học và các trung tâm cộng đồng, tại những địa điểm không thường lệ, và dọc theo lộ trình xe buýt trong cả quận. Tại những địa điểm, lộ trình xe buýt và ở cổng trường, việc phân phát chỉ có từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Quận Fairfax và FCPS đã cộng tác soạn ra một bản đồ với tính năng truy tìm những địa điểm phân phát thực phẩm cho tất cả cộng đồng bao gồm: các địa điểm FCPS phần ăn Grab and Go, các nơi phân phát bữa ăn và thực phẩm đến cộng đồng, cùng là những dịch vụ liên hệ.

Tìm kiếm thêm thông tin về phân phát bữa ăn, những trợ giúp cho nhu cầu cơ bản và những tài nguyên cộng đồng trong Quận Fairfax.

3.Vinh danh FCPS Quan tâm trong tháng 2
FCPS Quan tâm / FCPS Cares là một cơ hội cho phụ huynh học sinh, nhân viên và cộng đồng vinh danh những nhân viên FCPS đã thực hiện công tác vượt trên trách nhiệm để giúp người khác và để chứng tỏ là họ quan tâm. Tất cả các đề cử đến FCPS Care đã được duyệt xét cho tháng Hai và 6 người – một người cho mỗi vùng và cho văn phòng chính – đã được vinh danh cho công tác vượt bực của họ:

Văn phòng chính: Kim Kelly, Vùng 3, Vận chuyển.
Region 1: Lesley Aschenbach, Tiểu học Aldrin Elementary
Region 2: Holley Remer, Tiểu học Chesterbrook
Region 3: Lonnie Bickel, Pulley Career Center.
Region 4: Sarah Pike, Lindsay Warren, Athena Privett, Madi McKenna, Becky Brandt, and Anita Williams, Trung học West Springfield
Region 5: Michelle McCarten, Tiểu học Daniels Run
Để biết thêm về các người được vinh danh

FCPS Quan tâm Học tập Từ Xa

Quý vị có biết đến một nhân viên FCPS mà đã ra công vượt ngoài trách nhiệm để mang hỗ trợ đến học sinh, gia đình và cộng đồng trong thời gian trường đóng cửa vì dịch bệnh không ? Xin hãy đề cử người ấy trở thành FCPS Cares Distance Learning edition!

4. Phim video: Hội đồng Phụ huynh Học sinh và Giáo viên mở phiên Hỏi & Đáp với Tổng Giám đốc Brabrand
Tổng Giám đốc Hệ Trường Công Quận Fairfax Scott Brabrand trả lời câu hỏi về việc học tập từ xa và những hướng thay đổi mà giáo dục đang trải qua trong trong thời gian đại dịch Covid-19 trong buổi nói chuyện với Jane Miscavage, Chủ tịch Hội đồng Phụ huynh Học sinh và Giáo viên Quận Fairfax và Karen Jenkins, Phó Chủ tịch Liên lạc.

Cuộc bàn luận kéo dài 50 phút này gồm có 3 chủ đề:

1. Chúng ta đã đi đến tình trạng này thế nào? Thông hiểu về việc thực hiện học tập

“ mặt đối mặt “ dạng ảo và làm sáng tỏ vài điều hiểu sai.

2. Chúng ta có thể mong mỏi gì để tiến bước ?

3. FCPS sẽ cải thiện sự đồng nhất và thông tin như thế nào ? Mời xem video

5.Một Cái nhìn lại khi Chúng ta Hướng Đến Trước
Bài Blog Tâm tưởng Lành mạnh mới: Giữ cho Trẻ Bận rộn Trong khi Trường Đóng cửa, Số 5.
Khi cuộc sống thường nhật của chúng ta bị đảo lộn, phụ huynh và người chăm sóc trẻ phải đương đầu với thử thách hàng ngày mới như: làm thế nào giữ cho trẻ bận rộn lúc ở nhà. Rất may là có một nguồn thông tin dồi dào đang được chia sẻ trên mạng nhằm giúp đối phó với các thử thách này. Bài mới nhất trong trang blog Tâm Tưởng Lành Mạnh với tựa đề : Giữ cho Trẻ Bận rộn Trong khi Trường Đóng cửa ( số 5 ) nêu lên những ý tưởng hay và chia sẻ những tài nguyên để giúp giữ cho trẻ bận rộn và tham gia sinh hoạt.
Học sinh Trường Tiểu học Daniel Run Học tập và Kết nối bằng Viết Nhật ký
Trong khi thế giới của chúng ta đang ngừng đọng, các học sinh lớp sáu trong lớp của cô giáo Trisha Cotter’s tại Trường Tiểu học Daniels Run đang bận rộn. Các em đang viết về những trải nghiệm trong cuộc sống của mình trong thời gian đại dịch trên trang trực tuyến Nhật ký Cách ly / Quarantine Journals . Những mẩu truyện của các học sinh được diễn tả qua lời văn, hình vẽ và hình ảnh ( rất nhiều hình selfie).

Tin Hay về Thành tích Học sinh FCPS: Các Thắng giải từ Hội chợ Khoa Học Tiểu bang và Học bổng Công trạng

Gần đây, học sinh FCPS có tin hay: 10 học sinh đã được ban học bổng do các tổ chức doanh nghiệp năm 2020 từ National Merit Scholarship Corporation và hơn 30 học sinh đạt được phần thưởng tại Hội chợ Khoa học và Kỹ sư Bang Virginia, trong số đó là học sinh Trường Trung học Oakton đạt Giải Nhất.