Cảnh sát quận Fairfax cập nhật thông báo cùng ngày vào ngày 9 tháng 5 năm 2020 bà Kiên Trần đã được tìm thấy và an toàn sau khi loan tin mất tích


Theo nguồn tin trên mạng của FCPD Media Relations Bureau của Cảnh sát quận Fairfax

CẬP NHẬT: Kiên đã được tìm thấy và an toàn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Ngày 9 tháng 5

Người lớn mất tích: Người phụ nữ 85 tuổi Kiên Trần nhìn thấy lần cuối 5/8 @ 6:30 chiều trong 8300 blk của Elm Grove CT, Vienna. Cô ấy là 5 tuổi3, 145lbs, mắt bro & tóc blk. Nhìn thấy lần cuối khi lái chiếc Honda CRV VA đời 2001 màu bạc YFP9343. Nguy cơ do các mối quan tâm về sức khỏe tinh thần và / hoặc thể chất. Gọi 703-691-2131 w / thông tin.
Fairfax County Police
May 9

Missing Adult: 85 yo Kien Tran last seen 5/8 @ 6:30 pm in the 8300 blk of Elm Grove CT, Vienna. She is 5’3”, 145lbs, bro eyes & blk hair. Last seen driving a silver 2001 Honda CRV VA tag YFP9343. Endangered due to mental and/or physical health concerns. Call 703-691-2131 w/info.Man Charged with Murder in Shooting Death of Roommate