Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt trong Ngày 15 tháng 5 năm 2020 gửi cho phụ huynh vào Thứ Hai về việc Học Hè và Đi học mùa Thu trong FCPS


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Cập nhật từ Tổng Giám đốc FCPS
Học Hè và Đi học mùa Thu

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

Phụ huynh Học sinh và Người Bảo hộ quý mến,

Khi chúng ta đến gần cuối niên học, chúng tôi rất mừng thấy rằng các thầy cô giáo và học sinh chúng ta đang tiếp tục tham gia thành công việc học diện đối diện và có trao đổi cùng với những bài vở “theo nhu cầu” sử dụng các tài nguyên khác nhau cho mọi cấp lớp.

Hướng đến tương lai, nhân viên Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đã soạn và Hội đồng Giáo dục Quận Fairfax đã chấp thuận một số tình huống để tiếp tục học tập từ xa trong mùa hè , vốn bao gồm các dịch vụ can thiệp cho học tập có mục tiêu. Học tập ảo cho học sinh vào mùa hè này được dựa trên các nguyên tắc chỉ đạo hiện hành từ Sở Y Tế Quận Fairfax về việc giãn cách xã hội và các chỉ đạo từ tiểu bang rằng cơ sở trường học cần tiếp tục đóng cửa trong tháng 7.

FCPS sẽ cung cấp các cơ hội học hè sau đây:

Các Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt – Niên học Ảo Kéo dài

FCPS sẽ cung ứng Niên học Kéo dài ( ESY) cho các học sinh mà ban IEP quyết định hội đủ điều kiện cho năm học kéo dài bởi vì học sinh tụt hậu đáng kể và thiếu phục hồi các kỹ năng đã đạt được trong năm học bình thường trước khi trường đóng cửa.

Hè năm nay, các dịch vụ ESY sẽ được cung ứng đến học sinh trong dạng ảo từ 29/6 đến 24/7. Việc học tập sẽ theo như mô hình Học tập Từ xa. Các tài liệu học tập sẽ đăng trên mạng và được in ra và gửi đến học sinh.

Lớp Mầm non Ảo cho Học sinh Tự kỷ

Việc học hè cho các học sinh mầm non thuộc diện tự kỷ sẽ thực hiện từ ngày 2/7 đến 30/7. Các tài liệu học tập sẽ đăng trên mạng và được in ra và gửi đến học sinh. Nhân viên sẽ có các buổi huấn luyện trực tuyến cho phụ huynh.

Giáo dục Phổ thông: Trung học cấp 3

Các Lớp Hè Ảo bậc Trung học cho Phục hồi Tín chỉ sẽ có tại mọi trường trung học cấp 3 từ

ngày 6 đến ngày 24 tháng 7. Chương trình ảo được phác thảo nhằm cho phép học sinh đã bị rớt lớp hồi phục tín chỉ hoặc được nhận sự can thiệp có mục tiêu nhằm hỗ trợ sự thành công trong tương lai. Chương trình sẽ miễn phí cho mọi học sinh. Nhà trường sẽ mời các học sinh mà tuy đã không rớt lớp nhưng có thể cần thêm hỗ trợ.

Chương trình học trực tuyến Online Campus sẽ mở đến cho mọi học sinh để lấy những lớp chọn lọc để đạt được tín chỉ mới. Học sinh sẽ lấy một lớp trọn vẹn và hàng ngày tham gia trao đổi trực tiếp với giáo viên. Các học sinh lấy lớp trong Online Campus có trả tiền học và FCPS rất phấn khởi mà công bố rằng học phí sẽ được giảm xuống $375 cho mùa hè này. Nếu đã ghi danh cho lớp hè Online Campus , học sinh sẽ nhận được thêm thông tin về một khoản tiền hoàn lại.

Học sinh cũng có thể làm việc với thầy cô cố vấn để xin được chấp thuận học lớp mới qua một trường đại học hoặc qua một trường công mà được công nhận bởi Virginia Council for Private Education (VCPE) hoặc một trường tư Virtual Private Schools được công nhận bởi VCPE.

Thêm vào đó, FCPS sẽ cung ứng cơ hội tiếp tục học tập đến các học sinh sử dụng tài liệu trên mạng. Mọi học sinh sẽ có cơ hội thực hành toán và các kỹ năng đọc và viết và tham gia giờ văn phòng ảo để được hỗ trợ và kết nối với giáo viên lớp toán và ngữ văn của mình. Chương trình này miễn phí cho mọi học sinh và thêm thông tin về các tài nguyên cho học tập liên tục sẽ được cho biết trước cuối niên học.

Chương trình Anh ngữ ESOL Trực tuyến : Kết nối Ngôn ngữ và Việc Đọc và Viết

Cho các Học sinh Anh ngữ, lớp 7-12:

mỗi ngày , từ 22/6 đến 14/7
Buổi học sáng từ 10:30 đến 11:30 hoặc buổi học tối từ 7:00 đến 8:00
Để biết thêm thông tin và ghi danh, hãy liên lạc giáo viên ESOL của mình hoặc tìm hiểu trong trang mạng Học hè ESOL Summer Learning

Giáo dục Phổ thông: Trung học cấp 2 và Tiểu học

Các học sinh trung học cấp 2 và tiểu học sẽ có cơ hội tập trung học toán và trau dồi kỹ năng đọc và viết khi tự dùng các tài liệu được in ra hoặc ở trên mạng. Các giáo viên của mỗi trường sẽ hỗ trợ học sinh học hè từ 29/6 đến 31/7. Học sinh sẽ có cơ hội kết nối với giáo viên để được trợ giúp trong giờ văn phòng ảo. Những chương trình này miễn phí cho mọi học sinh và thêm thông tin về các tài nguyên cho học tập liên tục sẽ được cho biết trước cuối niên học.

Những chương trình dưới đây rất tiếc là sẽ không có bởi vì nhà trường đóng cửa:

Institute for the Arts
Elementary Institute for the Arts
CTE Career Academy
CTE Summer Academy
Bridge to PAC (SPED)
Pathways to Preschool (SPED)
Bridge to Kindergarten
Young Scholars
Curious Minds

Phụ huynh mà đã ghi danh cho học sinh cho một trong những chương trình trên sẽ nhận được tiền hoàn trả.
Nhân viên đang soạn thêm các chương trình nhiệm ý mà có thể giảng dạy qua dạng ảo. Phụ huynh học sinh và người bảo hộ sẽ được nhận thêm thông tin chi tiết lịch trình học hè cho trường của con em.

Niên học 2020-2021

Các cuộc bàn thảo về kế hoạch đi học lại Return to School cho niên học 2020-2021 tới đã bắt đầu tuần này với Hội đồng Giáo dục Quận.

Chúng tôi đang đợi chỉ đạo từ tiểu bang về các điều kiện đòi hỏi có thể mà sẽ phải được thỏa đáng để mà trường lớp được mở cửa lại. Chúng tôi cũng có kế hoạch tìm đến các đóng góp ý kiến từ tất cả các nhóm có quan tâm – phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên và ban giám hiệu – trong việc soạn thảo kế hoạch trở lại trường.

Những quan tâm cho việc trở lại trường bao gồm những điều cần thiết:

Bảo đảm môi trường học tập và làm việc cho học sinh và nhân viên
Cung ứng chọn lựa cho các học sinh và nhân viên mà không thể trở lại lớp / việc làm
Tuân thủ mọi yêu cầu về giãn cách xã hội
Cung cấp cho học sinh các phương tiện cho thiết bị kỹ thuật và dịch vụ internet ở nhà
Cung ứng cho nhân viên đủ thời gian và huấn luyện để chuẩn bị cho năm học mới
Quyết định càng sớm càng tốt cho việc sắp xếp và liên lạc với gia đình học sinh
Chúng tôi đang chuẩn bị cho một số tình huống có thể bao gồm:

Học sinh sẽ bắt đầu năm học với dạng ảo
Học sinh sẽ trở lại trường với trong sự giãn cách xã hội còn được thi hành
Nhà trường sẽ mở cửa đúng theo lịch nhưng các học sinh hay / và nhân viên không thể trở lại và sẽ tham gia qua học tập dạng ảo.
Tường trình sơ khởi đã trình bày lên Hội đồng Giáo dục Quận có đăng tại đây.

Cam kết của chúng tôi cho sự thân tâm và giáo dục của các học sinh chúng ta luôn là ưu tiên cao nhất.

Cảm ơn quý vị đang liên tục hỗ trợ cho các học sinh của chúng ta.

Trân trọng,

Scott Brabrand

Tổng Giám đốc FCPS