FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
FCPS Công bố các Chương trình Học Hè Từ Xa và các Thông tin Sơ khởi cho niên học 2020-2021
Khi niên khóa 2019-2020 sắp hết, FCPS sẽ tiếp tục việc học tập từ xa cho một số học sinh trong mùa hè cùng với các dịch vụ can thiệp có mục tiêu cho các học sinh mang điểm kém. Mặc dù các ngôi trường sở vẫn phải đóng cửa trong tháng 6 và tháng 7 nhưng có một vài chọn lựa cho việc học tập dạng ảo và trực tuyến không mất học phí đang được xem xét. Các cuộc bàn thảo với Hội đồng Giáo dục Quận cũng đã bắt đầu tuần này về kế hoạch Trở Lại Trường cho niên học 2020-2021 tới.

Có thêm thông tin trên mạng tại đây.

Đăng ký cho các Lớp Hè Trực tuyến của Chương trình ACE cho học sinh người lớn hiện đang bắt đầu

Nhiều cư dân Quận Fairfax đang ở nhà và đang nỗ lực sao cho tinh thần mình bận rộn ( nhưng cũng có nhiều lúc cho thoát khỏi những tin tức liên quan đến Covid-19). Nếu quý vị muốn tìm đến những chọn lựa học dạng ảo mà ít tốn kém và mang tính tham gia tích cực, Chương trình Học tập cho Tráng niên và Cộng đồng ACE của FCPS đang nỗ lực đem học tập trên mạng đến với quý vị. Hãy vào xem danh sách các chương trình hè, bao trùm từ việc đào tạo phát triển sở làm , cho đến học ngoại ngữ , đến phô diễn nấu ăn, v.v..

Hãy đăng ký vào một vào lớp trực tuyến sắp tới.

Quận Fairfax Khởi động Đường dây Điện thoại Hỗ trợ Phụ huynh Học sinh và Café Phụ huynh Trực tuyến.
Chính quyền Quận Fairfax đang khởi động một đường dây điện thoại nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh và sẽ bắt đầu đăng cai vào các tối thứ Hai một hội tụ Café Phụ huynh / Parent Café trực tuyến, nơi mà các phụ huynh có thể nối kết với nhau nhằm chia sẻ các phương cách giải quyết vấn đề khác nhau. Một vài ý tưởng mà có thể trao đổi là:

Bạn đang làm gì trong thời gian này?
Bạn đang đối phó thế nào với hiện tình này?
Bạn đang đối phó ra sao với việc học tập từ xa trong khi vẫn làm việc của mình?
Bạn đối phó thế nào để khỏi nổi giận khi con em đòi ăn vặt thêm một lần thứ 6 trăm ??
Tụ hội Parent Café sẽ được thực hiện trên diễn đàn hội họp từ xa qua ứng dụng Zoom

vào các tối thứ Hai từ 7:30 đến 8:30.

Để tham gia, quý vị cần đăng ký ít nhất 24 tiếng trước giờ Café bằng cách gọi điện số

703-324-7720, hoặc có thể email buildingstrongerfamilies@fairfaxcounty.gov.

Tiếng Nói Học sinh: Chia sẻ Cảm nghĩ và Mẹo Đương đầu với Coronavirus

Học sinh FCPS, chúng tôi muốn được nghe từ các bạn cách bạn đối phó với việc trường đóng cửa vì dịch bệnh Coronavirus. Bạn hãy vào xem những chia sẻ trước từ các học sinh và học cách nộp vào những công lao sáng tạo của chính mình.

Danh sách các Đại học Vẫn Nhận đơn Tuyển sinh
Quý vị có biết học sinh lớp 12 nào mà vẫn đang kiếm trường đại học thích hợp cho mình vào mùa Thu không? Tổ chức tư vấn về tuyển sinh đại học The National Association for College Admission Counseling (NACAC) vừa công bố danh sách hàng năm về các trường đại học hãy còn đang nhận đơn từ các tân sinh viên tương lai hoặc các sinh viên chuyển trường cho mùa Thu 2020.

Học sinh và gia đình nên dùng phương tiện này để tìm ra các đại học trên khắp nước Mỹ mà vẫn còn nhận sinh viên. Người sử dụng có thể thu tóm danh sách các trường liệt kê theo tiểu bang và cũng có thể thấy được một trường nào đó hãy còn cho trợ giúp tài chính, có học bổng cùng là có cư trú trong trường còn trống.

Thêm vào đó, tổ chức NACAC có soạn ra một mẫu yêu cầu xin miễn tiền đặt cọc đăng ký cho các học sinh đang gặp khó khăn tài chính. Gia đình có thể tìm hiểu thêm về

sự miễn phí ghi danh này và những điều kiện hội đủ trên trang mạng của NACAC. Học sinh nên dò hỏi với các trường đại học họ đang quan tâm chọn lựa để xem trường đó có cứu xét việc miễn phí hay không. Điều nên làm là học sinh và gia đình liên lạc với cố vấn và chuyên viên hướng nghiệp ở trường mình mà đặt câu hỏi.

Đón xem Bản tin Giáo dục Đặc biệt E-Newsletter
Bản tin mạng e-newsletter dành cho phụ huynh học sinh có khuyết tật
hiện có trên mạng. Bản tin cập nhật sẽ được đăng mỗi thứ Hai cho đến tuần học cuối.