Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia loan tin Bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà trong COVID-19

Theo tin Google translation trên trang mạng Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia Chúng ta biết rằng đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều gia đình có nguy cơ bị vô gia cư hoặc bị đuổi . Qúy vị có biết có luật liên bang và tiểu bang mới giúp người thuê nhà và chủ nhà […]