FCPS cập nhật Tin Tiếng Việt “FCPS Update” vào Thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Những tài nguyên công nghệ số có sẵn để hỗ trợ việc học tại nhà Khi năm học bắt đầu với việc học trên mạng, FCPS đã phát triển các nguồn tài nguyên có thể giúp giải […]