FCPS cập nhật Tin Tiếng Việt vào Thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc điều tra mã độc tống tiền- Ransomware

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Thưa Cộng Đồng và nhân viên FCPS, FCPS tiếp tục điều tra vấn đề mã độc tống tiền liên quan đến một số hệ thống công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề […]