FCPS cập nhật Tin Tiếng Việt vào Thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc điều tra mã độc tống tiền- Ransomware


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS


Thưa Cộng Đồng và nhân viên FCPS,

FCPS tiếp tục điều tra vấn đề mã độc tống tiền liên quan đến một số hệ thống công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và lo ngại về thông tin cá nhân của học sinh, nhân viên và gia đình của họ.

Vấn đề liên quan mã độc tống tiền không làm gián đoạn chương trình đào tạo từ xa trong tuần đầu tiên của năm học. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc không ngơi nghỉ với FBI và các chuyên gia tư vấn an ninh mạng của chúng tôi để điều tra bản chất, phạm vi và mức độ của bất kỳ sự xâm phạm dữ liệu nào có thể xảy ra.

Nếu trong quá trình điều tra chúng tôi xác định rằng thông tin cá nhân đã bị xâm phạm, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng . Xin biết rằng FCPS đang làm việc miệt mài để bảo vệ thông tin của nhân viên, học sinh chúng tôi và gia đình của họ.

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi không yêu cầu nhân viên hoặc học sinh thay đổi gì với thiết bị của họ do sự cố này. Nhân viên CNTT và các chuyên gia an ninh mạng của chúng tôi đang điều tra vấn đề và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi xác định máy tính của bạn cần được chăm sóc kỹ thuật. Trừ khi bạn được FCPS liên hệ, vui lòng tiếp tục sử dụng thiết bị của bạn cho các hoạt động liên quan đến trường học.

Chúng tôi cảm kích sâu sắc sự kiên nhẫn và quan tâm của cộng đồng và các nhân viên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cập nhật thêm khi có sẵn.

Hệ Trường Công Quận Fairfax