Chương Trình 1279 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1279 sau phần tin tức và thông báo chợ Tết CĐ và Hội Người Cao Niên xuân Đinh Đậu là phóng sự của Hội Kết Đoàn Bữa Tiệc Hàng Năm tại nhà…

Chương Trình 1276 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình lần thứ 1276 sau phần tin tức là phóng sự buổi nhạc thính phòng với chủ đề Những Ngày Tháng Không Quên được tổ chức tại Jewish community center Fairfax Virginia. 1. Tin Tức :…

Chương Trình 1274 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình Truyền Hình Việt Nam HTĐ lần thứ 1274 sau phần tin tức là phóng vấn đặc biệt cha Trần Trung Liêm O.P. là cha chánh xứ giáo xứ các thánh tử đạo VN Arlington Virginia….

Chương Trình 1268 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1268 nhu thường lệ sau phần tin tức là phóng sự đặc biệt lễ bàn giao chủ tịch cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn nhiệm kỳ 2016-2018 vào ngày 25/9/2016 lúc…