Kết Quả TỔNG TUYỂN CỬ năm 2019 của thành phố Fairfax trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Kết Quả TỔNG TUYỂN CỬ năm 2019 của thành phố Fairfax trong tiểu bang Virginia Member Senate of Virginia (034) Results by Precinct 7 precincts of 7 (100.00%) reporting Candidate Votes Percent J. C. “Chap” Petersen Democratic 4,869 91.08% Write In Write-In 477 8.92% Last Modified […]