OpenTable xếp hạng L’Auberge Chez François ở Great Falls trong danh sách 100 Nhà hàng Mỹ ăn ngon nhất theo đánh giá của khách hàng