Kết Quả TỔNG TUYỂN CỬ năm 2019 của thành phố Falls Church trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Falls Church 2019 November General Unofficial Results FALLS CHURCH CITY Member Senate of Virginia (035) Results by Precinct 4 precincts of 4 (100.00%) reporting Candidate Votes Percent Richard L. “Dick” Saslaw Democratic 3,770 94.70% Write In Write-In 211 5.30% Last Modified on 11/05/2019 08:29 PM Member House […]