Thông Báo số 7 của Ùy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018: Kêu Gọi Ứng Cử


Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng
Số: 007 CĐVN/UBBC
Thông Báo

KÊU GỌI ỨNG CỬ
Kính gởi:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng.
– Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông, Báo chí – Quý Đồng hương, trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận..
– Đặc biệt những người Bạn Trẻ có tâm huyết phục vụ Cộng Đồng…

Kính thưa Quý Vị,

Cho đến hôm nay, ngày 22 tháng 5, 2016, UBBC chúng tôi đã nhận được số
Ứng Cử Viên Cá Nhân theo Liên Danh như sau:

** Virginia: 9 Liên Danh
** Maryland: 8 Liên Danh
** Washington, D.C: Chưa có .

Chúng tôi tạm thời chưa công bố danh tánh của các Liên Danh vì sự tế nhị. Những nhân sự của các Liên Danh sẽ được công bố sau khi hết hạn ghi danh, và hợp lệ ứng cử qua thủ tục cứu xét đơn Ghi Danh..

Về thành phần các Hội Đoàn / Tổ Chức, gồm chung những đơn vị đang sinh hoạt trong Cộng Đồng, và những Hội đoàn / Tổ Chức mới ghi danh tham dự, đã lên đến 47 đơn vị. Chúng tôi dự đoán số Hội Đoàn / Tổ Chức có thể sẽ nhiều hơn 50 đơn vị, so với 36 của những nhiệm kỳ trước đây. Và như thế số Liên Danh Cá Nhân được chọn cũng sẽ nhiều hơn so với những nhiệm kỳ trước (7 LD cho Virginia, 4 LD cho Maryland và 1 LD cho Washington, D.C như nhiệm kỳ 2014-2016).

Số Liên Danh được dành cho các khu vực bầu cử sẽ được công bố sau khi hết hạn ghi danh cho Hội Đoàn / Tổ chức và Ứng Cử Liên Danh Cá Nhân vào ngày 10 tháng 6, 2016.

Kính thưa Quý Vị, như đã trình bày ở trên, số lượng cá nhân được bầu vào Hội Đồng Đại Diện của Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018 sẽ nhiều hơn những năm trước, và như thế sẽ giúp cho nhiều vị quan tâm đến sinh hoạt Cộng Đồng có cơ hội được bầu vào, tham gia những cơ chế điều hành tổ chức Cộng Đồng.

Chúng tôi chân thành kêu gọi Quý Vị không nên thờ ơ, xin hảy thi thố, đóng góp tài năng góp tay xây dựng cho Cộng Đồng mỗi ngày thêm vững mạnh, bằng cách hăng hái ứng cử và cổ võ thân nhân, bạn bè ra ứng cử.

Chúng tôi cũng xin đặc biệt thiết tha kêu gọi những người bạn trẻ, hảy nhìn về một tương lai gần, khi những người cha, anh rồi sẽ lần lượt ra đi…ai sẽ là những người gánh vác , lãnh đạo Cộng Đồng…Thưa, chính là các bạn… Ngay từ bây giờ, xin hảy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm xây dựng, lãnh đạo Cộng Đồng..

** Thưa Quý Vị chúng tôi xin được nhắc lại, ngày hết hạn Ghi Danh Sinh Hoạt Cộng Đồng của Hội Đoàn / Tổ chức và Ghi Danh Ứng Cử Các Liên Danh Cá Nhân là ngày Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016.

** Ngày Bầu Cử Các Liên Danh Cá Nhân là ngày Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016.

Chúng tôi mong mỏi Quý Vị vì tương lai của Cộng Đồng, tích cực ủng hộ, giúp đở chúng tôi, để hoàn thành Cuộc Bầu Cử chu đáo, công bằng, trong sáng, tạo một tiền lệ tốt đẹp cho sinh hoạt Cộng Đồng.

Chúng tôi cũng rất mong nhận được những đề nghị, chỉ dẩn xây dựng hay câu hỏi của Quý Vị. Xin vui lòng e-mail, điện thoại hay gởi thư cho chúng tôi..

e-mail: ubbc2016@aol.com – Cell: 301-741-5834

Chân thành cảm tạ Quý Vị.

Trân trọng kính chào.

TM. Ủy Ban Bầu Cử

Bùi Mạnh Hùng

Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử hay, ủng hộ tài chánh..v..v..
xin Quý Vị vui lòng ghi: Ủy Ban Bầu Cử và gởi về:
P.O Box 2744
Hyattsville, MD 20784

CongDongLetterHeadLogo
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours