Chương Trình 1254 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Đây là chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1254 sau phần tin tức là phóng sự buổi ra mắt tân ban chấp hành hội ái hữu đồng hương Sài Gòn Gia Định và sau cùng là ngày vinh danh quân nhân Mỹ gốc Á Châu.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVNHTĐ

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours