Hình Ảnh Uncategorized

Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tại Nghĩa Trang Arlington 24/9/2016

Updated 09/28/16 Theo nguồn tin của Mai Thang Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington Virginia Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Saturday September 24 2016 https://goo.gl/photos/KetJ5gXZve9MAcJL9 [Read More…]

Thông Báo Uncategorized

Thư Mời Tham Dự Dạ Tiệc của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt “Vinh Danh Quá Khứ – Nhìn Nhận Hiện Tại – Khuyến Khích Tương Lai”

Theo nguồn tin của BMH Thư Mời Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…. Ủng hộ, và tham dự sinh [Read More…]