Trưng cầu Dân ý về Thuế Bữa ăn 2016


Theo tin Quận Fairfax

2016 Meals Tax Referendum
BAN GIÁM SÁT QUẬN FAIRFAX

Trưng cầu Dân ý về Thuế Bữa ăn 2016

Đây là Quyết định của Quý vị

Bỏ Phiếu ngày 8 tháng 11, Vấn đề Thuế Bữa ăn Ở cuộc Tổng bầu cử vào ngày 8 Tháng 11, cử tri Quận Fairfax sẽ được yêu cầu chọn CÓ hay KHÔNG ở câu hỏi về thuế bữa ăn. Ban Giám Sát không có thẩm quyền áp đặt thuế bữa ăn nếu cử tri không chấp thuận. Câu hỏi yêu cầu cử tri cho phép Ban Giám Sát thu thuế 4 phần trăm vào một số món ăn được nấu sẵn, sẽ được cư dân, người đi lại hay du khách chi trả. Nếu đa số cử tri chấp thuận thuế bữa ăn, Ban Giám Sát sẽ sử dụng
nguồn thu cho 2 mục đích, được nói rõ trong câu hỏi bỏ phiếu. Trước tiên, 70 phần trăm nguồn thu ròng sẽ được phân bổ cho các Trường công lập của Quận Fairfax. Thứ đến, 30 phần trăm
nguồn thu ròng sẽ được phân bổ cho các dịch vụ của quận, tăng vốn và giảm thuế bất động sản. Nếu được cử tri chấp thuận, ước tính thuế bữa ăn sẽ tạo ra khoản $99 triệu trong năm đầu tiên-với 28 phần trăm khoản tiền này đến từcác cư dân không sống trong quận.

Thuế bữa ăn là gì?

Thuế bữa ăn là loại thuế đánh vào tất cả các thức ăn hay nước uống được chuẩn bị sẵn và sẽ áp dụng ở nhà hàng, phòng ăn trưa, quán ăn, quán cà phê, quán rượu, cửa hàng bán đồăn, xe
đẩy bán đồ ăn, quầy bán hot dog và xe tải bán đồn ăn.
Thuế này bao gồm các thức uống có cồn và không cồn phục vụ kèm với bữa ăn.
Thuế này cũng áp dụng cho các món ăn chế biến sẵn (như deli hay salad/quầy bán thức ăn nóng)
ở cửa hàng tạp phẩm và cửa hàng tạp hóa.Thuế bữa ăn không áp dụng cho cửa hàng tạp phẩm và máy bán thức ăn.
Có thêm ngoại lệ theo luật tiểu bang ở trang sau của tập sách này

Miễn thuế bữa ăn gồm có (Va. Code § 58.1-3833(A):
• Những quán ăn trong các nhà máy công nghiệp chỉ dành cho nhân viên.
• Nhà hàng phục vụ nhân viên như một phần của tiền lương, khi không tính tiền ăn cho nhân viên.
• Nhà thờ phục vụ bữa ăn cho những hội viên, là một phần thường lệ của nghi thức tôn giáo.
• Trường tiểu học, trung học công lập hay tư nhân, trường đại học, cao đẳng phục vụ cho học sinh, sinh viên hay nhân viên.
• Bệnh viện, phòng khám y tế, trại điều dưỡng, hoặc những cơ sở chăm sóc mở rộng khác cho bệnh nhân và cư dân.
• Trung tâm giữ trẻ
• Nhà dưỡng lão, nuôi người tàn tật, phụ nữ bị ngược đãi, người nghiện ma túy, bia rượu.
• Khu nhà ở hạn chế vệ độ tuổi hay chung cư có nhà ăn, không mở cho công chúng, nơi những bữa ăn được phục vụ và chi phí thức ăn và nước uống đư ợc tính vào tiền thuê nhà.
• Các tổ chức thiện nguyện và phi lợi nhuận, như tổ chức phòng cháy chữa cháy thiện nguyện, phục vụ các bữa ăn theo hoạt động gây quỹ, toàn bộ nguồn thu này được sử dụng đặc biệt cho
các mục đích giáo dục, từ thiện, nhân đức và tôn giáo phi lợi nhuận. Có các hạn chế đối với
ngoại lệ này.
Nếu cuộc trưng cầu dân ý này được các cử tri chấp thuận, Ban Giám Sát có thể tổ chức một hay nhiều cuộc đi ều trần đ ể quyết định thêm các trường hợp miễn thuếtrư ớc khi đưa vào luật
thuế bữa ăn.

Tại sao lại đánh thuế bữa ăn bây giờ?

1) Thuế bữa ăn sẽđa d ạng mức thu thuế của quận.
Ban Giám Sát đang xin được phép đánh thuế bữa ăn để giảm vấn đề quận phải phụ thuộc vào các loại thuế bất động sản. Hiện tại, có khoản 65 phần trăm ngân sách Chung của Quận Fairfax phụ thuộc vào các loại thuế bất động sản. Luật tiểu bang hạn chế những thứ quận có thể đánh thuế và cách thức quận có thểtăng nguồn thu bằng cách khác. Gần 90 phần trăm thuế không phải từ nguồn bất động sản của Quận Fairfax được hạn chế và khống chế bởi tiểu bang.

Mức thuế 4 phần trăm tương đương với trên 4 phần trăm ở mức thuế bất động sản hiện tại (năm tài chính 2017). Khi mức thuế bất động sản tăng lên, điều này ảnh hưởng đến các cư dân đang sở hữu bất động sản. Các loại thuếnày tăng thường cũng chuyển đến người thuê nhà. Nếu thuế bữa ăn được các cử tri chấp thuận, thuế này sẽ áp dụng cho du khách, người đi lại, khách vãng lai ăn ngoài.

2)70 phần trăm tiền thuế bữa ăn ròng sẽ được phân bổcho các Trường công lập của Quận Fairfax (FCPS).Hơn 52 phần trăm Ngân sách Chung của Quận sẽđược phân cho các Trường công lập của Quận Fairfax. Cắt giảm ngân sách Tiêu bang và Liên bang đã làm cho các Trường công lập của Quận Fairfax phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn thu thuế của quận, trong lúc đó chi phí cho Trường công lập của Quận Fairfax đã tăng lên. Điề u này đòi hỏi quận sử dụng nhiều hơn các đồng đô la từ thuế (chủ yếu là thuế bất đ ộng sản) đ ể duy trì chất lượng hệ thống nhà trường.

3) 30 phần trăm nguồn thu ròng sẽđược phân bổ cho các dịch vụ của quận, để tăng nguồn thu và giảm thuế bất động sản. Chẳn hạn, việc tăng nguồn thu sẽ giúp cải tạo, làm mới và xây
dựng mới nhà trường, các trạm chữa cháy và đồn cảnh sát, thư viện, cũng như các cơ sở khác
trong quận.

4) Ngân sách của quận tiếp tục bịảnh hưởng do việc tịch thu tạm thời, suy thoái kinh tế và chi phí gia tăng do đem lại các dịch vụ chất lư ợng cho cư dân. Nhằm duy trì ngân sách, Ban Giám Sát sẽtăng nguồn thu hay giảm chi tiêu cho các dịch vụ chính trong quận, như trường học và hạ tầng cơ sở. Thuế bữa ăn là một nguồn thu thông thường cho các chính phủ địa phương
ở Virginia.

Thuế Bữa ăn Là Bao Nhiêu?

Nếu được chấp thuận, thuế bữa ăn là thêm 4 phần trăm ở mỗi đô-la tiền chi tiêu khi ăn ngoài ở quận Fairfax. Ví dụ:
• Sẽ trả thêm 20 xu cho bữa ăn $5.
• Sẽ trả thêm 40 xu cho bữ a ăn $10.
• Sẽ trả thêm $4 cho bữa ăn $100.

Thuế bữa ăn áp dụng thêm cho các loại thuếtương ứng khác, như thuê tiêu thụ.
Dựa vào thông tin từ Công Ty Du Lịch Virginia, ước tính có khoản 28 phần trăm chí phí cho bữa ăn ở Quận Fairfax được cư dân ngoài quận chi trả.

Nhiều Cơ quan Địa Phương đánh Thuế Bữa ăn

Nếu quý vị đi ăn ngoài (ngoài quận), quý vị có thể đã phải trả thuê bữa ăn cho một của chính quyền vùng khác.

Chẳng hạn các chính quyền đánh thuế bữa ăn là:

• Alexandria: 4 phần trăm.
• Arlington: 4 phần trăm.
• Falls Church: 4 phần trăm.
• Fairfax City: 4 phần trăm.
• Herndon: 2.5 phần trăm.
• Vienna: 3 phần trăm.
• District of Columbia: 10 phần trăm.

Theo luật tiểu bang, thuế bữa ăn không áp dụng ở thành phố Herndon, Vienna hoặc Clifton.

Thời biểu Trưng cầu Dân ý về Thuế Bữa ăn
Ngày Bầu cử ngày 8 tháng 11:

Tháng 2 năm 2017: Trưng cầu dân ý được các cử tri thông qua, Ban Giám sát có thể tổ chức các cuộc điều trần công khai để áp dụng luật về mức giá và điều khoản của thuế bữa ăn, như cho phép doanh nghiệp thu và hoàn thuếđể giữ lại một số phần trăm nhỏ
để bù lại cho nỗ lực và chi phí của họ.

Ngày 1 tháng 7, 2017: Nếu trưng cầu dân ý về thuế bữa ăn được thông qua, thuế sẽ có hiệu lực vào đầu năm tài chính 2018 (ngày 1 tháng 7, 2017).

BAN GIÁM SÁT QUẬN FAIRFAX
Sharon Bulova, Chủ tịch, Toàn thể
Penelope A. Gross, Phó Chủ Tịch, Mason District
John C. Cook, Braddock District
John W. Foust, Dranesville District
Catherine M. Hudgins, Hunter Mill District
Jeffrey C. McKay, Lee District
Daniel G. Storck, Mount Vernon District
Linda Q. Smyth, Providence District
Pat Herrity, Springfield District
Kathy L. Smith, Sully District

Để biết thông tin liên lạc, hãy truy cập www.fairfaxcounty.gov/government/board.
http://www.fcps.edu/otherlanguages/translations/PDF_FILES/publications/myfcps/current/vietnamese.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours