Phóng Sự Video clips cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.com

Bầu Chủ Tịch, 2 vị đồng Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn

Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, hai vị đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tại Best Western, Falls Church Inn vào 1 giờ trưa, ngày 11 tháng 9, 2016.

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 11 September 2016
Bài phát biểu của Đinh Hùng Cường sau khi thắng cử
Lời phát biểu của Đoàn Hữu Định sau cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours