Press Releases Uncategorized

Dec. 30 to Jan. 2 Washington D.C. Life Time Destinations Open to Public; Host Commitment Day 5K on Jan. 1

Theo nguồn tin Life Time Fitness trên mạng của prnewswire.com WASHINGTON, Dec. 22, 2016 /PRNewswire/ — WHAT: Life Time destinations throughout Washington D.C. are set [Read More…]

Thông Báo Uncategorized

Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Thứ Bảy, ngày 24 [Read More…]