Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Bà Nguyễn Thị Vân


Theo nguồn tin trên mạng của BMH
Thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Thể theo yêu cầu của GS Nguyễn Kim Oanh,
xin chuyển đến Quý Vị Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ
của Cụ Bà Nguyễn Thị Vân…

Để Quý Vị được tường, và thuận tiện phân ưu, thăm viếng
và tiễn đưa Cụ Bà đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours