Thông Báo

Xe Buýt Biểu Tình Chống Nguyễn Xuân Phúc sẽ Khởi Hành tại Trung Tâm Thương Mại Eden trong thành phố Falls Church vào lúc 11 Giờ Sáng Ngày 31 Tháng 5 Năm 2017

Theo tin BMH Xe Buýt Biểu Tình Chống Nguyễn Xuân Phúc sẽ Khởi Hành tại Trung Tâm Thương Mại Eden trong thành phố Falls Church [Read More…]

Uncategorized

Thành phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Chiến sĩ trận vong Hoa kỳ 2017

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Holiday Closures: George Washington Day Refuse and recycling collection schedules included Post Date:02/05/2017 George Washington Day [Read More…]

Events

“The President’s Own” United States Marine Band and Fireworks in Summer 2017 Blast Off at Wolf Trap National Park for the Performing Arts

Theo nguồn tin trên mạng của The Wolf Trap Foundation WHAT: 2017 SUMMER BLAST OFF! “THE PRESIDENT’S OWN” UNITED STATES MARINE BAND WITH FIREWORKS! WHEN: [Read More…]

Thông Báo

Lịch Báo Nhắc: Tất Cả các Trường Công Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 26 Tháng 5; các Trường và Văn Phòng Đóng Cửa vào Ngày 29 Tháng Năm vì Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Theo tin Trường Công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Tất cả các trường FCPS sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào [Read More…]

Uncategorized

Con Em Năm Cuối Trung Học Có Truy Tìm Đại Học Hợp Đúng cho Mùa Thu Tới Không? Xin Kiểm Xem Danh Sách các Trường và Viện Đại Học Vẫn Còn Nhận Đơn Xin Học

Theo tin Trường Công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Quý vị có biết học sinh năm cuối trung học nào vẫn [Read More…]