Phóng sự hình ảnh & video clip Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden ngày 2 tháng 5 năm 2 2017 Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden


Lễ Thượng Kỳ Sau Tháng Tưởng Niệm 42 Năm “Ngày Quốc Hận” 30/4/1975-30/4/2017(Lúc 12 giờ trưa ngày 02/04/2017 tại TT TM Eden, VA)

https://photos.google.com/share/AF1QipMYbqrnmnU819uufdjpTKLkzXUqDQdjKGJgCJc_04cydfk6-3qhByfFBGDjEMN7Sw?key=dF9BYm5WclFkTzhKWEpyUTVHdGM3U2l0UnR2eUt3Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours