Thông Báo Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân 1968 của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo nguồn tin trên mạng Thân Hữu Cố Đô Huế

Mồng Ba Tết : Cộng Đồng tưởng-niệm nạn-nhân Mậu Thân lúc 2pm tại trường Holmes ở Alexandria.
Theo nguồn tin trên mạng youtube.com VietHDTV
You May Also Like

More From Author