Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ 2018


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Ngày Cựu chiến binh (quan sát) – Chính quyền thành phố đóng cửa
Ngày:
2018/11/12 22:00-10:59
Thêm vào Lịch của tôi
Thứ hai tháng 11 12 – Ngày Cựu chiến binh (quan sát)
văn phòng thành phố chính phủ đóng cửa
Tái chế Trung tâm đã bị đóng
Chung Tòa án quận đã bị đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch mở cửa
CUE Bus phục vụ các ngày trong tuần điều chỉnh –
Thùng rác và tái chế không được thu thập ; Thứ Hai và Thứ Ba tuyến đường thu thứ ba 13/11
Veterans Day (observed) — city government closures
Date:
11/12/2018 10:00 PM – 10:59 PM
Add to my Calendar
Monday, November 12 — Veterans Day (observed)
City government offices are closed
Recycling Center is closed
General District Court is closed
Fairfax Museum and Visitor Center is open
CUE Bus — modified weekday service
Trash and recycling are not collected; Monday and Tuesday routes collected Tuesday, 11/13
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/9666/20?backlist=%2fhome

You May Also Like

More From Author