Từ Healthy Minds Blog: Giảm Căng Thẳng Ngày Lễ Nghỉ


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Từ Healthy Minds Blog: Giảm Căng Thẳng Ngày Lễ Nghỉ
Thật khó tưởng tượng là Lễ Tạ Ơn, khởi đầu của mùa lễ, rất gần kề. Mùa nầy có thể mang lại cơ hội cho các gia đình dành thời giờ gần gũi với nhau và biết ơn những người thân yêu. Tuy nhiên, những danh sách việc cần-làm dài, thời biểu đầy chặt, và chi phí cao là những bộc phát tự nhiên cho những mức độ căng thẳng cao trong các gia đình.

Dù là không ai muốn thú nhận, phần lớn các gia đình kinh nghiệm những tác dụng của sự căng thẳng khác nhau trong mùa lễ. Những đôi vợ chồng cãi vã về tài chánh, trẻ em có những cơn cấu kỉnh trong thương xá, ăn không ngon, và mất ngủ đều cả là cảc tác dụng của sự căng thẳng. Năm nay, hãy thử một số phương sách mới từ những chuyên gia thuộc các Chương Trình Giáo Dục Nuôi Nấng Trẻ Em Sở Dịch Vụ Gia Đình Quận Fairfax để giảm bớt sự căng thẳng và tìm niềm vui trong các ngày nghỉ lễ.

Ghi Chú: Healthy Minds blog dành cho các phụ huynh, nhà giáo dục, và nhà cung cấp tại-cộng đồng nào muốn trợ giúp sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh của học sinh. Việc nầy tiêu biểu sự hợp tác giữa Phòng Dịch Vụ Can Giúp và Ngăn Ngừa của FCPS và Chánh Quyền Quận Fairfax.
You May Also Like

More From Author