Press Releases

Đại học George Mason chia sẻ Thông Báo của Bộ Y tế Virginia công bố kết quả xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho thấy sinh viên không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) và Thông Báo không có sinh viên nào học tại Trung Quốc

Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của George Mason University Bộ Y tế Virginia công bố kết quả xét nghiệm được thực hiện [Read More…]