Uncategorized

Thứ Bảy ngày 29 tháng 2 là Ngày cuối cùng để bỏ phiếu khiếm diện từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại văn phòng bầu cử Thành Phố Fairfax khi vắng mặt vào thứ Ba ngày 3 tháng 3 (Super Tuesday 2020) trong Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Thứ Bảy ngày 29 tháng 2 là Ngày cuối cùng để bỏ phiếu khiếm diện từ [Read More…]

Announcements

13 địa điểm bỏ phiếu Satellite bắt đầu mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 2 cho đích thân bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt vào thứ Ba ngày 3 tháng 3 (Super Tuesday 2020) trong Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ

Theo tin Quận Fairafax 13 địa điểm bỏ phiếu Satellite bắt đầu mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 [Read More…]