Reports Thông Báo

Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua tại cho Khu Y tế Fairfax bao gồm Quận Fairfax, các thành phố Fairfax và Falls Church, và các thị trấn Herndon và Vienna

SOURCE Fairfax County, Virginia Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính [Read More…]

Thông Báo

Thông báo của Tổng giám đốc FCPS Scott Brabrand Cập nhật về Học Tập Từ Xa với việc truy cập Blackboard tạm ngưng trong tuần này nhưng các tài nguyên học tập sẽ tiếp tục sẵn có qua các chương trình giảng dạy trực tuyến sống cho hệ tiểu học, trung học cấp 2 và 3 trên các kênh truyền hình địa phương cũng có sẵn trên mạng FCPS Distance Learning

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Thông báo của Tổng giám đốc FCPS [Read More…]

Thông Báo

Hướng dẫn Tiếng Việt của quận Fairfax trong tiểu bang Virginia các cách nộp đơn xin hưởng các phúc lợi Medicaid, SNAP, TANF, Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ và Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách truy cập internet ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào trong Đại dịch COVID-19

SOURCE Fairfax County, Virginia HỖ TRỢ TỪ XA Nhận hỗ trợ trong khi vẫn giữ an toàn cho gia đình quý vị #1 Ở NHÀ [Read More…]