Thông báo của Tổng giám đốc Scott Brabrand Cập nhật về Học Tập Từ Xa với việc truy cập Blackboard sẽ phục hồi vào sáng cho thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 cho FCPS Distance Learning


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
Các Gia đình FCPS quý mến,

Việc học tập từ xa sẽ phục hồi vào sáng thứ Hai.

Blackboard đang tiếp tục làm những nâng cấp cần thiết cho hệ thống mạng FCPS 24-7 để học sinh trở lại với một môi trường học trực tuyến vững chãi hơn.

Chúng tôi vẫn mang hy vọng là những sự nâng cấp sẽ thành công và hệ thống 24-7 sẽ có thể đáp ứng được tất các người dùng trong chúng ta.

Nếu Blackboard không thể cung cấp một hệ thống điều hành chắc chắn, giáo viên của con em quý vị sẽ vẫn cung cấp những cơ hội giảng dạy bài mới bằng một số phương cách bao gồm Google Classroom, những video thâu sẵn, gói học tập, eBooks, email và các tài nguyên mạng được FCPS chấp thuận , cùng là chỉ dẫn học sinh đến với tài liệu trên các kênh truyền hình 21, 25 và 99.

Nếu Blackboard vẫn chưa hoạt động trong tuần tới, nhà trường sẽ chuẩn bị cung cấp

việc giảng dạy “ giáp mặt” qua mạng một liên kết Blackboard Collaborate Ultra bảo đảm.

Trong khi này xin quý vị hãy bảo đảm là học sinh đã cài trình duyệt Chrome là chính trên thiết bị máy tính mà con em sẽ dùng để học tập từ xa. Có chỉ dẫn trên mạng 24-7.

Một lần nữa chúng tôi xin lỗi về những khó khăn đáng kể đang thấy với hệ thống Blackboard của FCPS 24-7.

Xin cảm tạ sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý gia đình.

Hệ Trường Công Quận Fairfax
You May Also Like

More From Author