Ghi Danh Hội Thảo Miễn Phí trên mạng Gói cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa của SBA và Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ & an ninh kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ


Theo nguồn tin trên mạng của Asian American Chamber of Commerce
GHI DANH
https://asianamericanchamberva.chambermaster.com/eventregistration/register/3757

Gói cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa của SBA (EIDL) và Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ & an ninh kinh tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ

Quý vị được mời tham gia hội thảo trực tuyến để tìm hiểu về chương trình Cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa (EIDL) của SBA và và Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ & an ninh kinh tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi coronavirus.

Diễn giả:
Bà Christhien Trần Ley
Quản lý dịch vụ doanh nghiệp, trực thuộc Sở quản lý doanh nghiệp nhỏ và các nhà cung cấp đa dạng của Tiểu Bang Virginia.

Libo Suen
Marketing and Outreach Team Manager
Washington Metropolitan Area District Office (WMADO)
U.S. Small Business Administration
Libo Suen
Quản lý nhóm marketing và tiếp cận.
Văn phòng vùng khu vực thủ đô Washington (WMADO)
Quản trị doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ

Welcoming remarks

Chiling Tong
President/CEO, The Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce & Entrepreneurship

Cindy Shao
President, Asian American Chamber of Commerce

Stephanie Shei
Chairwoman, Asian American Chamber of Commerce

Sự kiện này sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt.

Chương trình cho vay yểm trợ kinh tế do thảm họa (EIDL) của SBA cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khoản vay vốn lưu động lên tới 2 triệu đô la để cung cấp các yểm trợ thiết yếu về kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp khắc phục tổn thất tạm thời về doanh thu mà họ đang gặp phải.

Các chương trình và sáng kiến ​​trong Đạo luật cứu trợ, giảm nhẹ và An ninh Kinh tế (CARES) vừa được Quốc hội thông qua nhằm yểm trợ các chủ doanh nghiệp có bất cứ nhu cầu nào họ có ngay hiện nay. Khi được triển khai, sẽ có nhiều nguồn lực mới sẵn sàng cho các doanh nghiệp nhỏ, cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận và các công ty khác.

Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn bị ảnh hưởng bởi coronavirus, hãy tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí này để tìm hiểu thêm về các chương trình, bao gồm:

Điều kiện yêu cầu
Cách sử dụng tiền vay
Điều khoản
Yêu cầu nộp hồ sơ

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được thông tin đăng nhập trong email. Gửi email cho AACC với các câu hỏi tại event@asian-americanchamber.org
http://business.asian-americanchamber.org/events/details/vietnamese-language-sba-s-economic-injury-disaster-loan-eidl-and-coronavirus-aid-relief-economic-security-act-cares-act-for-small-business-3757

You May Also Like

More From Author